KORTE AFSPRAKEN VOOR OUDERS

Goede afspraken maken goede vrienden

Dagindeling

Afwezigheden

 • Bij ziekte of afwezigheid, waarschuwt u ’s morgens de busbegeleid(st)er en de school.
 • Bij ziekte vult U een briefje in, achteraan in het klasagenda. Voor een andere afwezigheid schrijft u zelf een afwezigheidsbewijs. Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersbewijs verplicht. Een doktersbewijs is ook verplicht vanaf de 5e afwezigheid van 1 of meer kalenderdagen en bij elke afwezigheid in de week vóór of na een vakantie. Anders is uw kind onwettig afwezig.
 • Bij afwezigheid van meer dan 21 dagen is onderwijs aan huis mogelijk.

De agenda

 • Gelieve iedere dag de agenda van uw kind na te kijken en te handtekenen.
 • Moedig uw kind aan de taken te maken en de lessen te leren.
 • Eventuele klachten, klachtenbriefjes, straffen of strafkaarten worden genoteerd in de agenda en getekend door de ouders.
 • De tucht- en ordeprocedure staat in het schoolreglement.

Busregeling

 • Een schriftelijk bewijs (via agenda of briefje) is noodzakelijk indien uw kind uitzonderlijk niet mee hoeft met de bus. U verwittigt ook de begeleidster. Zie schoolreglement.
 • ’s Morgens staat uw kind op tijd klaar voor de bus.

Mededelingen

 • Elke maand krijgt uw kind een brief mee met de kalender en informatie voor de volgende maand. DOCUMENTEN OP GEEL PAPIER dient u in te vullen en terug mee te geven met uw dochter/zoon.
 • Bestellingen gelden voor een heel schooljaar. Zij kunnen VOOR HET BEGIN van elke maand worden gewijzigd.
 • Rekeningen voor vaste kosten, drank, maaltijden, enz. betaalt u per overschrijving en BINNEN 5 WERKDAGEN. Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor alle buitenschoolse activiteiten.
 • GSM ’s en hoofddeksels zijn verboden.

Verzekering

 • Leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op school, op weg van en naar de school en ook tijdens de activiteiten die door de school zijn ingericht.
 • Opzettelijk aangebrachte materiële schade (aan bv. kledingstukken of andere voorwerpen) valt ten laste van de ouders. Deze schade moet steeds worden hersteld en/of vergoed.

Voeding en gezondheid

 • ’s Morgens en ‘s middags worden er drankjes naar keuze aangeboden.
 • Uw kind kan in de school voor warme maaltijden of soep kiezen. =) U dient tijdig te bestellen en te betalen (om onderbreking te voorkomen).
 • Aluminiumfolie of blikjes zijn niet toegelaten.
 • Chips en kauwgom zijn verboden.
 • Woensdag is fruitdag. Enkel fruit is dan toegestaan.

Oudercontact

 • 3 keer per jaar nodigen wij u uit voor het oudercontact. Geef het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk terug mee met uw kind.
 • Tijdens de openingsuren kan u terecht voor allerlei inlichtingen. Wenst u de klastitularis te spreken, maak dan een afspraak (telefonisch of via de klasagenda).
 • We spreken steeds Nederlands op school. Indien u onvoldoende Nederlands begrijpt of spreekt, zorgt u voor een tolk.

Sport en hygiëne

 • Zorg ervoor dat uw kind in orde is met de turnkledij: een T-shirt met logo van de school, een zwart broekje, turnpantoffels. Steek dit netjes in de MOZA-IK-turnzak.
 • Zwemmen is verplicht. Zorg ervoor dat uw kind steeds in orde is met het zwemgerief (zwempak, handdoek). Als uw kind echt niet mee kan, zorg dan voor een doktersbriefje.
 • Zorg ervoor dat uw kind steeds netjes naar school komt.
 • Merkt u neten of luizen, verwittig de school en gebruik de nat-kam-methode

CENTRUM voor LEERLINGENBEGELEIDING

CLB – NW Brabant / Centrum voor leerlingenbegeleiding Nieuwstraat 120 – 1730 Asse – tel: 02/452 79 95