Historiek van Sint-Ludgardis

Historie

1880

Baginsky

Rond 1880 uitte Baginsky, professor aan de hogeschool te Berlijn, de idee dat kinderen in open lucht moesten opgevoed worden. Volgens hem heeft een kind nood aan licht, lucht en beweging voor een harmonische ontwikkeling. Zijn woorden vonden echter geen weerklank in Duitsland.

1891

M. Lemonnier

In 1891 nam een onderwijzer te Parijs, M. Lemonnier, de gedachte van Baginsky over. Zodra het weer dit toeliet, verliet hij met zijn leerlingen het schoollokaal en gaf zijn lessen op de speelplaats van de school ; soms zelfs verliet hij de school om zijn lessen in een nabijliggend stadspark te geven. Rond hetzelfde tijdstip hernam Becker te Berlijn dezelfde gedachte en kwam professor Legendre van de hogeschool te Parijs met de wens een école-sanatorium op te richten.

1904

Benedict

In 1904 richtte Benedict de eerste openluchtschool op, namelijk de Waldschüle van Charlottenburg. Op een open plaats in het bos van Charlottenburg, een voorstad van Berlijn, werd een eenvoudige barak getimmerd waarheen de kinderen 's morgens vanuit de stad per elektrische tram gebracht werden, en op dezelfde wijze 's avonds naar huis gingen. De kinderen vertoefden heel de dag in open lucht, kregen drie uur les en ontvingen een middag- en namiddagmaal.

1907

Lyon

In 1907 volgde Lyon met haar openluchtschool te Le Vernet. Sedertdien heeft de beweging zich over heel Europa uitgebreid. Er kwamen openluchtscholen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland.

1910

Belpaire-instituut

De Sint - Ludgardisscholen zijn ontstaan uit een initiatief van een groep ouders die in 1910 voor hun kinderen in het toen nog Franstalige Belpaire-instituut, onderwijs in de eigen moedertaal verlangden.

1911

Start

In 1911 kon de Sint - Ludgardisschool reeds gestart worden, dankzij het begrip van mevr. Belpaire, met enkele Nederlandstalige klassen in het Belpaire-instituut.

1928

Lieven Gevaert

Het aantal leerlingen groeide vlug aan en in 1928 nam de Sint - Ludgardisschool haar intrek in nieuwe gebouwen die verkregen werden door de vrijgevigheid van Lieven Gevaert.

1936

Dr. Fierens

In 1936 volgde de eerste openluchtschool in Koningshof te Schoten. Dokter Fierens van Antwerpen die deel uitmaakte van de inrichtende macht van de Sint - Ludgardisschool had in Zwitserland openluchtklassen bezocht en paste het concept aan om in onze streken een soortgelijk onderwijs te beginnen.

1954

Brasschaat

In 1954 opende de openluchtschool van Brasschaat

1963

Schilde

In 1963 werd de parochiale school van Schilde Bergen omgevormd tot de derde Sint - Ludgardis openluchtschool.