Hier vindt u het meest recente schoolreglement alsook de handige infokrant terug.

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom wordt ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vindt u het pedagogisch project. In het derde deel vindt u het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

Infokrant

In de infokrant vindt u praktische informatie over de werking van de school.

Brochure incidenten- en pestbeleid

Helaas komt slecht gedrag en pesten in iedere school voor, ook op de onze…
Lees hier hoe we dit aanpakken

Infobrochure Onderwijsregelgeving