Welkom om kennis te maken met onze school, deze staat vrijblijvend open voor alle geïnteresseerden!

Wij laten u graag onze school in volle werking zien en verschaffen u info over ons pedagogisch project en onze werking.

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar organiseren wij info momenten om u kennis te laten maken met de visie en de werking van de school. Tevens houden we een rondleiding zodat u het openluchtleven echt kan ontdekken!

Op volgende data kan u deelnemen aan een info moment, telkens om 13.45u.

Graag aanmelden via mail : info@sintludgardis-schoten.be

  • dinsdag 12 november 2019
  • dinsdag 17 december 2019
  • dinsdag 14 januari 2020
  • dinsdag 18 februari 2020

 

Alle Schotense kleuter- en basisscholen werken met een centraal aanmeldsysteem.

U meldt eerst uw kind via de computer aan voor u uw kind kan inschrijven. Dit geldt voor alle kinderen die voor de eerste keer worden ingeschreven of van school willen veranderen. Op die manier krijgt iedereen evenveel kansen om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze en worden de wachtrijen aan de school vermeden.

Indien uw kinderen al zijn ingeschreven en u niet van school wil veranderen, hoeft u niets te doen. Uw kinderen worden automatisch ingeschreven voor het volgende jaar.

!!!!  Onderstaande data zijn belangrijk voor het aanmelden van uw kind(eren):

  • Vanaf 1 februari 2020 t.e.m. 15 februari 2020 kan u uw kind aanmelden voor een kleuterschool of lagere school waar al een broer of zus is ingeschreven. Zij krijgen voorrang op andere kinderen.
  • Vanaf 1 maart 2020 t.e.m. 29 maart 2020 kan je je kind aanmelden voor een school waar geen broer of zus is ingeschreven of waar geen van beide ouders werkt.

Goed om te weten: er is geen tijdsdruk. De datum en het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. U moet uw kind wel ten laatste op vrijdag 29 maart 2020 hebben aangemeld.

Let op! Als uw kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.

 

Eerste stap: aanmelden van uw kind

U meldt uw kind aan via www.aanmelden.schoten.be. Vul hier de gegevens van uw kind(eren) in. Vervolgens geeft u de school op waar u uw kind wilt inschrijven. De mogelijkheid bestaat dat er geen plaats is in de school van eerste keuze. Daarom raden wij u aan om verschillende scholen aan te duiden, waarbij u de scholen in volgorde van voorkeur plaatst.

Nadat alle aanmeldingen zijn gebeurd, wijst het systeem alle kinderen toe aan een school. Dit gebeurt op basis van de eerste keuze die u opgeeft. Indien er te weinig open plaatsen zijn in die school zal de afstand van de hoofdverblijfplaats van het kind (of het werk van vader of moeder) tot de school mee bepalen. Als er dan nog geen uitsluitsel is, speelt het toeval.

 

Tweede stap: inschrijven van uw kind

Ten laatste 29 april 2020 ontvangt u een e-mail en/of brief waarin staat of u uw kind kan inschrijven en in welke school. Met deze brief of e-mail kan u vanaf 6 mei 2020 t.e.m. 24 mei 2020 uw kind inschrijven in de school die u door het systeem werd toegewezen.

 

Hebt u verdere vragen over het aanmeldsysteem? De directies van de scholen en de onthaal-medewerker van het Huis van het Kind staan klaar met een antwoord.

 

Met vriendelijke groeten

De directies

Huis van het Kind Schoten                                                                                                    

Contactgegevens

Huis van het Kind Schoten:                                

Ma – do: 9u – 12u

Curielaan 1, 2900 Schoten

huisvanhetkind@schoten.be

0499 92 62 36

Beschikbare plaatsen schooljaar 2019 – 2020:

OSPL   2017          3 plaatsen

1KK      2016          1 plaats

2KK      2015          0 plaatsen

3KK      2014          2 plaatsen

1L         2013          0 plaatsen

2L         2012          2 plaatsen

3L         2011          1 plaatsen

4L         2010          2 plaatsen

5L         2009          3 plaatsen

6L         2008          5 plaatsen

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze school!