De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het gemeenschappelijk opvoedingsproject
in vzw’s die lokaal het onderwijs in hun scholen organiseren.

vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs
vzw Maris Stella Instituut Malle met secundair onderwijs
vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis SchotenBrasschaatSchilde voor lager- en kleuter onderwijs
vzw Campus Kajee Schoten met lager- en kleuteronderwijs en met een internaat
vzw ‘t Lommert met buitengewoon secundair onderwijs
vzw  Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof met secundair, lager – en kleuter onderwijs
vzw Katholieke Basisschool Triangel met lager- en kleuter onderwijs

KVO

De voorzitters van die lokale inrichtende machten (zie vzw’s) zijn lid van de vzw Katholiek Vlaams Onderwijs en dus lid van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt een raad van bestuur aan en een bureau.

Het bureau KVO vergadert éénmaal per maand en is als volgt samengesteld:

– de voorzitters en ondervoorzitters van de raad van bestuur van KVO
– strategisch directeur KVO
– een adviseur voor het lager- en kleuteronderwijs
– een adviseur voor het secundair onderwijs
– een adviseur voor de schoolwetgeving
– een adviseur voor het pedagogisch beleid
– een verantwoordelijk voor pastoraal
– een financieel adviseur
– een juridisch adviseur
– een verantwoordelijke voor de administratieve verplichtingen van de vzw
– een verantwoordelijke voor de infrastructuur en een verantwoordelijke voor beroeps- en technisch onderwijs

De raad van bestuur vergadert tweemaal in het jaar.

De scholen van de groep KVO maken deel uit van volgende scholengemeenschappen:

Basisscholen:

Basisscholen die samen de scholengemeenschap KVO basisonderwijs vormen (SGKVOBaO):
Sint-Ludgardis Antwerpen, Sint-Ludgardis Belpaire, Sint-Ludgardis Merksem en Sint-Ludgardis Campus KVO Merksem; de openluchtscholen Sint-Ludgardis te Schoten, Schilde en Brasschaat; Campus Kajee te Schoten, Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof, Katholieke Basisschool Triangel. Ook de lagere school van het Sint-Michielscollege Brasschaat maakt deel uit van de scholengemeenschap basisonderwijs KVO.

Secundaire scholen:

De secundaire scholen die samen de scholengemeenschap Lieven Gevaert vormen:
Sint-Ludgardis Antwerpen, Sint-Ludgardis Merksem, de  Sint-Michielscolleges te Brasschaat en Schoten, het Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof te Berchem, Maris Stella te Malle en ‘t Lommert (buitengewoon onderwijs).