Veel handen maken licht werk.

Samen met directie en leerkrachten zorgen we als ouderraad voor een veilige, gezonde en uitdagende leeromgeving.
Dat doen we door activiteiten te ondersteunen of te organiseren, maar ook door mee te denken over het schoolbeleid.

De ouderraad van onze school bestaat uit een bestuur, 3 comités en helpende handen. Samen zorgen we niet alleen voor een mooie financiële bijdrage aan de school maar ook voor hulp, ontspanning en gezellig samen zijn.

Het beleidscomité heeft een adviserende rol en houdt zich bezig met het uitwerken van beleidsplannen en -projecten. Denk aan schoolreglement, gezondheid, verkeer, anti- pestbeleid, cultuur, STEM, … Zij organiseert ook infoavonden omtrent opvoeding.

Het activiteitencomité zet zich in voor de kinderen, de ouders en grootouders. Het ondersteunt leerkrachten bij activiteiten en organiseert de kerstmarkt, de uniformbeurs, de speelgoedinzameling en recepties voor 1ste communie en diploma uitreiking. Zij zorgen ook voor de gezonde lunch op Babbelutjesdag en verse pannenkoeken tijdens carnaval.

Het feestcomité organiseert 2 grote evenementen. Voor de kinderen en hun familie het tuinfeest en voor de ouders en sponsoren de “Nacht van de Vriendschap”. Deze feesten zorgen voor een gezellige dag en een mooie financiële bijdrage aan de school.

Uiteraard kunnen we niet zonder de hulp van onze helpende handen. Deze ouders en soms ook grootouders steken hun handen uit de mouwen om van iedere activiteit een succes te maken.

Wat heeft de ouderraad onder andere gerealiseerd?

  • aankoop smartboards, klasmateriaal, speeltoestellen
  • speelboxen voor de speelplaats
  • herinrichting speelplaats
  • veiligere schoolomgeving
  • infoavond “Veilig Online”
  • vertegenwoordiging ouders bij geschillen met de school – …

Leden

Voorzitter

Maarten Alberts

Ondervoorzitter

 

Penningmeester

Jim Verhoeven

PR/Communicatie  

Secretaris

Vacant

Lid

Maarten Alberts

 

Nathalie Borremans

 

Lena Serobian

 

Serobian Lena (voorzitter)
Mertens Kim (ondervoorzitter)

Alberts-van ‘t Oost Caroline
Boonen Magali
Boonen Sarah
Ceulemans Leen
Claessens Sofie
De Waegeneere Gwendy
Denissen Pammeke
Hambrouck Sofie
Vreys Anke
Weis Nadine

Mieke Rens (voorzitter)
Nathalie Borremans (ondervoorzitter)

Bert Vandenbosch
Ben Vercammen
Evy Thijs
Ikrame Badaoui
Steinar Gjertsen
Mathijs Schepers

Maarten Alberts (voorzitter)

Jim Verhoeven (penningmeester)

Eric Dumortier
Michaël Peeters
Robert Arkesteijn
Ryan Verbeke

Yannick Snelders

Meld u nu aan

Help de school door lid te worden van de ouderraad